Vårt erbjudande

Vi skapar mervärde genom en lokal närvaro och arbetar enligt följande principer:

  • Vi skräddarsyr våra tjänster baserat på lång erfarenhet, lokal kunskap och förståelse för affärsmål. Genom att använda vår kommersiella expertis skapar vi den optimala strategin för varje varumärke vi representerar.
  • Vi arbetar långsiktigt samtidigt som vi arbetar för innovation och tillväxt. Detta ger mervärde och tillfredsställelse för både kunder och huvudmän.
  • Varje varumärke, kanal och kategori är unikt och kräver ett unikt strategiskt tillvägagångssätt och utvärdering. Vårt mål är att få rätt produkt till rätt marknad vid rätt tidpunkt - på rätt sätt och till rätt pris.
  • Vi ger aldrig upp. Vi hittar lösningar på utmaningar på marknaden.

Vi är rätt partner för att skapa tillväxt, oavsett om du vill lansera ett nytt varumärke eller förbättra din marknadsföringsstrategi,

En handelspartner med omfattande räckvidd

Bonaventura Sverige´s distributionskanaler är:

Komplett upplägg för varje kanal

  • Bonaventura Sverige har ett komplett upplägg för varje kanal med sin egen.
  • Key Account Manager och säljare på vägen.
  • Vi arbetar efter våra kunders önskemål och skräddarsyr vår expertis efter dess behov.
  • Vår modell innebär att varje kanal får rätt fokus och anpassade planer.

Detta gör att vi kan identifiera och utnyttja varje varumärkes fulla marknadspotential, och varje leverantör får skräddarsydd service för den enskilda kanalen.

Kontakta Bonaventura Sverige för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med din distributionsstrategi

Full-service distributör

Vi är en fullservicedistributör med vårt eget lager, säljteam, marknadsföring, logistik och KAM.

Bonaventura Sverige har ett modernt, rikstäckande och kostnadseffektivt logistiksystem. Vi tar hand om hela värdekedjan från kundförfrågningar, inköp, transport, tullklarering, lager, displayproduktion och distribution till kunden. Kvalitet är i fokus och vi uppfyller alla krav från myndigheter och kunder.

Bonaventura Scandza är den enda distributören du behöver för att skapa varumärkesframgång i Norden.

Vad kännetecknar ett samarbete med Bonaventura Sverige?

Vad kännetecknar ett samarbete
med Bonaventura Sverige?

Unik närvaro
i norra Europa

Bonaventura Nordic har kontor och lager i 4 länder: Sverige, Norge, Storbritannien och Estland.

Vi exporterar också produkter till ett antal andra nordeuropeiska länder där vi också har goda underrelationer: Tyskland, Finland, Irland, Island, Färöarna, Grönland, Lettland, Litauen med flera.

Vår vision är att bli den största och viktigaste distributören i norra Europa.

Bonaventura Scandza är den enda distributören du behöver för att skapa framgång i Norden.